Wladyslaw Mielczarski (PhD, DSc)
Professor in Power Engineering
Technical University of Lodz, Poland
Institute of Electric Power Engineering
90-924 Lodz, ul. Stefanowskiego 18/22
Ph: +48 601 050 145
Fax: +48 22 822 50 29
Email: w.mielczarski@neostrada.pl


British Flag
English
Władysław Mielczarski
Profesor dr hab. inż. elektroenergetyk
Profesor zwyczajny
Politechnika Łódzka
Instytut Elektroenergetyki
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22
Tel: +48 601 050 145
Fax: +48 22 822 50 29
Email: w.mielczarski@neostrada.pl

Polish flag
Polish


Badania | Książki | Artykuły | Projekty | Rynek energii elektrycznej | Konferencje | European Energy Institute


Europejski koordynator połączeń energetycznych Litwy-Polski-Niemiec | Materiały bieżące i komentarze

Profesor Władysław Mielczarski pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, będąc jednocześnie członkiem Europejskiego Instytutu Energii (European Energy Institute), wybranej grupy szesnastu ekspertów z krajów Unii Europejskiej, pełniących funkcję doradczą (think tank) w sprawach energetycznych dla instytucji i firm europejskich. Profesor W. Mielczarski jest jedynym przedstawicielem Polski w European Energy Institute i jednym z dwóch przedstawicieli z krajów, nowych członków Unii Europejskiej.

Profesor W. Mielczarski posiada ponad 30 letnią praktykę w elektroenergetyce, włączając w to 10 lat pracy zagranicą w krajach takich jak Australia, Kanada i Singapore. Brał udział w projektowaniu i wdrażaniu rynków energii elektrycznej w Australii, kanadyjskiej prowincji Ontario oraz Polsce.

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej w roku 1973. Kolejno w latach 1978 oraz 1987 uzyskuje stopień dr nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych, a w roku 2002 tytuł profesora.

Na zaproszenie Curtin University of Technology z Perth, Zachodnia Australia pracował na tym uniwersytecie w latach 1991-1992 jako wykładowca. W roku 1992 wygrywa międzynarodowy konkurs na stanowisko Associate Professor na Monash University w Melbourne, gdzie pracuje do 2000 roku. W latach 1996/1997, w czasie urlopu sabbatical, pracował na Nanyang Technological University w Singapurze jako Research Associate.

W latach 1992-1997 uczestniczył w projektowaniu i wdrażaniu rynku energii elektrycznej w Australii biorąc udział w szeregu projektów, takich jak: projektowanie i budowa symulatorów rynków energii elektrycznej, tworzenie reguł rynku energii, jak np. Distribution Code oraz szeregu projektów dotyczących obliczeń cen węzłowych, analizy taryf i kontraktów vesting, a także strategii postępowania uczestników rynku.

W latach 1997-2001 uczestniczy w projektach wprowadzających rynek energii elektrycznej w prowincji Ontario w Kanadzie. Tworzy symulator rynku energii elektrycznej dla prowincji Ontario, wykonuje obliczenia stawek węzłowych dla systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych według własnej metody „inage domain”, buduje programy komputerowe dla realizacji strategii rynkowych.

Przygotowuje projekt polskiego rynku energii elektrycznej, który zostaje przyjęty przez rząd w grudniu 1999 roku. Następnie prowadzi szereg projektów dla rynku bilansującego w Polsce, w tym projekt i wdrożenie systemów komputerowych LPD i GMOS dla celów planowania pracy systemu elektroenergetycznego. Za projekt tych programów otrzymuje nagrodę Premiera RP w roku 2005. W latach 2005/2006 bierze udział w przygotowaniu Programu dla elektroenergetyki przyjętej przez rząd RP w dniu 28 marca 2006.

Obecnie profesor W. Mielczarski kieruje Grupą Badawczą Rynków Energii Elektrycznej prowadząc jednocześnie szereg projektów dla polskich, europejskich i amerykańskich firm energetycznych w zakresie analiz rynkowych oraz metod planowania i sterowania pracą systemu elektroenergetycznego.

Jest organizatorem corocznej międzynarodowej konferencji “European Electricity Market”. Jego dorobek publikacyjny obejmuje 10 książek i wydań specjalnych, 21 rozdziałów w książkach, 45 artykułów w pismach naukowych oraz ponad 150 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych. Profesor W. Mielczarski kierował ponad 65 projektami badawczymi i wdrożeniowymi. Opatentował również trzy rozwiązania dotyczące poprawy jakości energii elektrycznej.